NASIHAT SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAAZ UNTUK WANITA BERCADAR
NASIHAT SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAAZ UNTUK WANITA BERCADAR

NASIHAT SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAAZ UNTUK WANITA BERCADAR

Pertanyaan

Allah azza wajalla menetapkan sunnah berupa menyambung tali silaturahmi. Akan tetapi kudapati beberapa saudara-saudaraku kurang memiliki perhatian dalam hal agama, tidak mengerjakan shalat, dan tidak berhijab. Begitupun ibu dan saudara/iku. Alhamdulillah, aku termasuk yang Allah berikan nikmat untuk berhijab sempurna dan tidak memiliki hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, serta sebisa mungkin tidak keluar rumah. Seringkali kucoba untuk menyelesaikan masalah ini dan menjelaskan kepada keluarga besar tentang Al Qur’an dan As sunnah. Akan tetapi, belum berhasil hingga saat ini. Apakah aku harus menjauhi mereka? Mohon nasihatnya wahai Syaikh!.

 

Jawaban

    Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz rahimahullahu mengatakan,

Saudariku yang dirahmati oleh Allah

    Hendaknya engkau bersyukur kepada Allah atas perbuatan ini yaitu senantiasa memberikan nasihat kepada mereka yang belum mengenal hidayah dan tetap kukuh di atas kebenaran berupa berhijab dan selainnya. Semoga Allah azza wajalla membalas dan memberkahimu, serta menetapkan dirimu dan kita semua di atas kebenaran.

    Aku mewasiatkan agar engkau senantiasa bertakwa dan berusaha untuk tyerus bersabar di atas agama Allah. Aku juga menasihatkan agar engkau senantiasa membaca Al Quran dan terus mentadabburi maknanya. 

Teruslah mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallama, semisal dengan membaca Bulughul Maraam karya Ibnu Hajar rahimahullahu, atau karya Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani al Maqdisy, atau Muntaqa al Akhbar karya Al Majd ibn Taimiyah, atau Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi.

Sibukkan dirimu untuk terus mempelajari kitab-kitab akidah seperti kitab at Tauhid karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan penjelasan dari cucu beliau yang berjudul Fathul majid karya Abdurrahman bin Hasan. Begitupun kitab-kitab lain seperti Al Iman karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Iqtidha ash Shiraat al Mustaqiim dan Al Aqidah al Wasithiyah karya beliau juga.

Teruslah bersabar untuk mendakwahi kedua orang tua, saudara, maupun kerabat. Tetap perlembut ucapanmu kepada mereka dan dengan cara yang paling baik. Karena Allah azza wajalla berfirman (yang artinya),

Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan.” (Al Maaidah : 2).

    Kalaulah celaan datang dan olokan kau terima, tidak perlu kau gubris. Tetaplah bersabar dan teguh di atas kebenaran. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallama bersabda,

“Agama ini sepenuhnya adalah nasihat. Lalu beliau ditanya, untuk siapa wahai Rasulullah?. Beliau pun menjawab, untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin, dan segenap kaum muslimin.” (HR. Muslim).

    Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah al Bajaly radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan,

“Aku berbaiat kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada sesama muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim).

    Wahai Saudariku yang dirahmati Allah

    Tetaplah bertahan dan bersabar dalam menjadi wasilah kebaikan untuk orang tua dan sanak saudara. Mereka memiliki hak yang agung atasmu, yaitu mendapat nasihat kebaikan. Teruslah berupaya mengarahkan mereka dengan cara yang baik dan momentum yang pas. 

Misal untuk menegakkan shalat dan berusaha istikamah dengannya. 

Atau nasihat agar mereka menjaga hijab mereka. 

Atau supaya mereka tidak terjebak pada interaksi dengan yang bukan mahram. 

Atau agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. 

Atau agar mereka belajar Al Quran.

Atau nasihat-nasihat kebaikan yang lainnya.

Jika memang mereka menerima nasihatmu, maka inilah yang sama-sama kita berharap dengannya. Seandainya mereka tidak menerima, maka sungguh kau sudah melakukan kewajibanmu. Jangan lantas berputus asa dengannya.

Kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik dan ditetapkan di atas hidayah.

Pun semoga Allah memberi taufik dan petunjuk kepada seluruh kerabatmu.


Disusun & Dipublikasikan Oleh Tim Ilmiah Elfadis

Sabtu, 4 Jumadil Akhir 1443 H / 8 Januari 2022

Follow dan support akun kami :

🌏 Web     : https://lorongfaradisa.or.id/

                   : http://syafiqrizabasalamah.com/

🖥 Youtube     : https://www.youtube.com/LorongFaradisa

🌐 Telegram     : https://t.me/lorongfaradisaofficial

📱 Instagram     : https://www.instagram.com/elfadis__/

📘 Facebook     : https://www.facebook.com/lorongfaradisa

___

Share agar lebih bermanfaat